Restaurátorský průzkum kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Popis nástěnných malebKostel sv. klimenta a jeho malby v pramenech a sekundární literatuřeHistorické restaurátorské zásahyTechnika malbyStav nástěnných malebPoužitá literaturaPrůzkumové metody Dokumentace

Neinvazivní identifikace pigmentů

Protokol XRF spektrometrie

Popis a úprava vzorků:

Průzkum pomocí mobilní XRF spektrometrie byl proveden na nástěnné malbě, na které byla vizuálně vytipována místa pro provedení analýzy.

Technika a parametry měření:

Rentgenová fluorescenční spektrometrie (RFA, RTG-f, XRF) je jednou z nejpoužívanějších aplikací atomové spektroskopie v běžné analytické praxi. Metoda je založena na měření a vyhodnocování sekundárního (fluorescenčního) rentgenového záření emitovaného vzorkem, k čemuž využívá interakce částic (elektrony o energii řádově desítek keV) nebo vysokoenergetického záření s atomy vzorku.
Analyzovaný vzorek je ozářen vysokoenergetickým rentgenovým spektrem (v tomto případě rhodiové záření). Dopadající rentgenové záření excituje elektrony z vnitřních elektronových hladin a při návratu na původní energetickou hladinu (tzv. vakantní pozici) je vyzářen energetický rozdíl ve formě rentgenového záření (fluorescence). Vznikne tak RTG emisní spektrum, ve kterém jsou obsaženy charakteristické linie každého prvku obsaženého ve vzorku. Každý prvek je charakterizován souborem K, L, M emisních linií, které mají definovanou energii a intenzitu. Na základě poloh (energií) jednotlivých čar ve vyzářeném spektru můžeme určit prvky obsažené ve studovaném materiálu a analýzou intenzit charakteristických linií jsme schopni stanovit kvantitativní zastoupení jednotlivých prvků. Citlivost metody je až 104 ppm, s výjimkou lehkých prvků (citlivost vzrůstá směrem k těžším prvkům).
Analýza byla provedena přenosným XRF spektrometrem BRUKER TRACER III-SD ACADEMIA vybavený CCD kamerou pro snímání analyzovaného místa. Měřící procedura je nedestruktivní a bezkontaktní, vůbec nedochází k jakémukoliv poškození zkoumaných objektů. Parametry měření: rhodiová výbojka, palladiový detektor, budící napětí 40 keV, proud 11 μA, doba snímání spektra 120 s.
Měření bylo provedeno pomocí aplikace Bruker S1PXRF. Vyhodnocení spekter bylo provedeno pomocí softwaru Bruker ARTAX Best.

Vyhodnocení

Analyzované místo Spektrum č. Analyzované prvkové složení Pravděpodobné pigmentové složení
tmavě modrá 1 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
Pozn. 2: lze předpokládat, že vrstva obsahuje révovou čerň, která vytváří barvu holubičí šedi/modře
světle modrá 2 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Ba, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), baryt, měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
Pozn. 2: lze předpokládat, že vrstva obsahuje révovou čerň, která vytváří barvu holubičí šedi/modře
bílý kůň 3 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo/vápno, železité okry/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
červená 4 Ca, Fe, Cu, Pb, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Hg, Sr vápenné pojivo/vápno, železité hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, olovnatá běloba, rumělka
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
zelená 5 Ca, Cu, Fe, Cl, Al, Si, S, P, Ar, K, Ti, Ba, Mn, Ni, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo/vápno, měďnatá zeleň (zřejmě též chlorid měďnatý), železité hlinky (příp. sieny), baryt, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
okrová 6 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Hg, Pb, Sr vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, rumělka, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
tmavě červená 7 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Hg, Pb, Sr vápenné pojivo, železitá červeň/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, rumělka, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
bělavá pasta 8 Ca, Fe, Pb, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Sr vápenné pojivo/vápno, železité okry/hlinky (příp. sieny), olovnatá běloba, měďnatá zeleň, zinková běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
modrá – fragment 9 Ca, Fe, Pb, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Hg, Sr vápenné pojivo/vápno, železité okry/hlinky (příp. sieny), olovnatá běloba, měďnatá zeleň, zinková běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
Pozn. 2: vzhledem k odstínu modré a také k absenci jasných barvících prvků ve spektru lze předpokládat, že by se mohlo jednat o ultramarín, který je složen z lehkých prvků a jeho detekce zvolenou metodou je v případě malého množství jen velmi obtížně proveditelná, neboť signál od těchto prvků bývá potlačen na úkor ostatních materiálů
zelená 10 Cu, Ca, Fe, Cl, Al, Si, S, P, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Zn, Pb, As, Sr měďnatá zeleň (zřejmě též chlorid měďnatý), vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
černá 11 Ca, Fe, Na, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
Pozn. 2: vrstva obsahuje některou z organických černí, která je zvolenou metodou nedetekovatelná
vlasy 12 Ca, Fe, Si, Al, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
inkarnát 13 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo, železitá červeň/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
červená 14 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Ba, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo, železitá červeň/hlinky (příp. sieny), baryt, měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
podkresba vlasy 15 Fe, Ca, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr železitá hlinky/okry (příp. sieny), vápenné pojivo, měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
zlatý okr 16 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
bílý klobouk 17 Ca, Fe, Al, Si, S, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo/vápno, železité okry/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
pozadí s fragmentem zelené 18 Ca, Cu, Fe, S, Al, Si, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo/vápno, měďnatá zeleň, železité okry/hlinky (příp. sieny), zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
zelený šat 19 Cu, Ca, Fe, S, Pb, Cl, Al, Si, P, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Zn, As, Sr měďnatá zeleň (zřejmě též chlorid měďnatý), vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), olovnatá běloba, zinková běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
inkarnát 20 Ca, Fe, S, Al, Si, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Pb, Sr vápenné pojivo, železitá červeň/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
zlatý okr 21 Ca, Fe, S, Al, Si, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Pb, Sr vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
červená 22 Ca, Fe, S, Ti, Pb, Si, Al, P, Cl, Ar, K, Mn, Ni, Cu, Hg, Sr vápenné pojivo, železitá červeň/hlinky (příp. sieny), olovnatá běloba/minium, měďnatá zeleň, rumělka
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
Pozn. 2: titan ve vrstvě je pravděpodobně přirozeně se vyskytující doprovodný minerál např. přírodních železitých hlinek, avšak v tomto místě by mohla být použita také titanová běloba jako součást např. retuše
pozadí se zelenavým nádechem 23 Ca, Cu, Fe, S, Na, Al, Si, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Zn, Pb, Sr vápenné pojivo/vápno, měďnatá zeleň, železité okry/hlinky (příp. sieny), zinková běloba, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
červená linka 24 Ca, Fe, S, Al, Si, P, Cl, Ar, K, Ti, Ba, Mn, Ni, Cu, Hg, Pb, Sr vápenné pojivo, železitá červeň/hlinky (příp. sieny), baryt, měďnatá zeleň, rumělka, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
inkarnát 25 Ca, Fe, S, Al, Si, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Pb, Sr vápenné pojivo, železitá červeň/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
modrá na šatu 26 Ca, Fe, Pb, S, Si, Al, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Zn, Sr vápenné pojivo železité okry/hlinky (příp. sieny), olovnatá běloba, měďnatá zeleň, zinková běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
Pozn. 2: vzhledem k odstínu modré a také k absenci jasných barvících prvků ve spektru lze předpokládat, že by se mohlo jednat o ultramarín, který je složen z lehkých prvků a jeho detekce zvolenou metodou je v případě malého množství jen velmi obtížně proveditelná, neboť signál od těchto prvků bývá potlačen na úkor ostatních materiálů
modrá na šatu 2 27 Ca, Fe, Pb, S, Al, Si, P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni, Cu, Sr vápenné pojivo, železité okry/hlinky (příp. sieny), olovnatá běloba, měďnatá zeleň
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
Pozn. 2: vzhledem k odstínu modré a také k absenci jasných barvících prvků ve spektru lze předpokládat, že by se mohlo jednat o ultramarín, který je složen z lehkých prvků a jeho detekce zvolenou metodou je v případě malého množství jen velmi obtížně proveditelná, neboť signál od těchto prvků bývá potlačen na úkor ostatních materiálů
červená – okraj 28 Ca, Fe, S, Cu, Si, Ti, Al, P, Cl, Ar, K, Mn, Ni, Pb, Sr vápenné pojivo, železitá červeň/hlinky (příp. sieny), měďnatá zeleň, olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci
Pozn. 2: titan ve vrstvě je pravděpodobně přirozeně se vyskytující doprovodný minerál např. přírodních železitých hlinek, avšak v tomto místě by mohla být použita také titanová běloba jako součást např. retuše
zelená – okraj 29 Ca, S, Cu, Fe, Pb, Al, Si,
P, Cl, Ar, K, Ti, Mn, Ni,
Sr
vápenné pojivo, měďnatá zeleň, železité okry/hlinky (příp. sieny), olovnatá běloba
Pozn.: stroncium se ve vrstvě vyskytuje zřejmě jako v přírodě běžná alterace vápníku ve vápenci

Vysvětlivky: tučné písmo – nejvyšší koncentrace (podtržený prvek – převládající zastoupení), normální písmo (podílí se na barevnosti vrstvy), kurzívní písmo – malá/velmi malá koncentrace

Rhodium (Rh) a palladium (Pd) se ve spektrech z jednotlivých analyzovaných míst objevují v důsledku konstrukčního řešení XRF spektrometru (rhodiová výbojka, palladiový detektor). Přítomnost malého množství některých prvků (titan Ti, nikl Ni, stroncium Sr, atd.) v analyzovaných místech svědčí pouze o použití některých přírodních pigmentů. Mangan Mn vyskytující se ve spektrech může být součástí vápenného pojiva, či železitého pigmentu (např. sieny). Fosfor P může být součástí kostní černi, případně lze předpokládat použití kaseinu. Ve spektru se mohou také vyskytovat některé prvky (argon Ar, chlor Cl) jako důsledek rušivého vlivu okolního prostředí i vzhledem k tomu, že nebylo použito vakuum pro odstranění tohoto vlivu a zvýšení odezvy lehčích prvků.

Barevná vrstva může v jednotlivých analyzovaných místech eventuálně obsahovat uhlíkatou čerň, nebo některé z organických barviv či laků, které však nejsou vzhledem k použité metodě detekovatelné.

Výše popsané pravděpodobné pigmentové složení v jednotlivých analyzovaných místech je uvedeno jako komplexní soubor vyskytujících se pigmentů v daném místě bez specifikace jejich lokalizace ve vrstevnatém systému malby, neboť zvolená metoda analýzy tento typ stanovení neumožňuje. Nelze tedy rozlišit, jaké pigmenty se vyskytují v jednotlivých vrstvách.

Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Vzorek č. 5 Vzorek č. 6 Vzorek č. 7 Vzorek č. 8 Vzorek č. 9 Vzorek č. 10 Vzorek č. 11 Vzorek č. 12 Vzorek č. 13 Vzorek č. 14 Vzorek č. 15 Vzorek č. 16 Vzorek č. 17 Vzorek č. 18 Vzorek č. 19 Vzorek č. 20 Vzorek č. 21 Vzorek č. 22 Vzorek č. 23 Vzorek č. 24 Vzorek č. 25 Vzorek č. 26 Vzorek č. 27 Vzorek č. 28 Vzorek č. 29
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.